Wie zijn wij?

Sola Scriptura is een stichting met als doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon. Stichting Sola Scriptura is niet aan een bepaalde kerk of richting gebonden. Bestuur en medewerkers komen uit verschillende geloofsgemeenschappen, maar hebben samen als doel mensen bekend te maken met het evangelie.

Dit doel willen we verwezenlijken door onder meer het openhouden van een winkel van waaruit evangelische lectuur verkocht kan worden, maar waar ook gelegenheid is voor gesprek en ontmoeting. Ook stelt Sola Scriptura regelmatig materiaal beschikbaar voor boekentafels. Door de verkoop via de winkel, alsmede door giften van onder andere onze donateurs, wordt de stichting in standgehouden.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden en zijn evenals de winkelmedewerkers allen vrijwilligers. Dit draagt ertoe bij dat we met minimale kosten ons doel proberen te verwezenlijken. Ons gebed blijft voortdurend dat de bijbels en lectuur hun weg vinden naar veel mensen en tot rijke zegen mogen zijn.