Doelstelling

De naam ‘Sola Scriptura’ betekent: ‘Het Woord alleen’

Stichting Sola Scriptura stelt zich volgens de statuten ten doel:
De verbreiding van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad.

De stichting tracht dit te bevorderen door verspreiding van lectuur, cadeauartikelen en geluid- en beelddragers.