Bestuur en medewerkers

Het stichtingsbestuur en de medewerkers in de winkel werken allen op vrijwillige basis.

Het bestuur bestaat uit:

  • Mevr. R.J. Gankema, voorzitter
  • Mevr. G. Zijlstra, penningmeester
  • Dhr. J.H. Lunsing, secretaris
  • Dhr. W. de Wilde
  • Mevr. M. Dam

De vrijwilligers in de winkel zijn: