Wie zijn wij?

Sola Scriptura is een stichting met als doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon. Stichting Sola Scriptura is niet aan een bepaalde kerk of richting gebonden. Bestuur en medewerkers komen uit verschillende geloofsgemeenschappen, maar hebben samen als doel mensen bekend te maken met het evangelie.

Dit doel willen we verwezenlijken door onder meer het openhouden van een winkel van waaruit evangelische lectuur verkocht kan worden, maar waar ook gelegenheid is voor gesprek en ontmoeting. Ook stelt Sola Scriptura regelmatig materiaal beschikbaar voor boekentafels. Door de verkoop via de winkel, alsmede door giften van onder andere onze donateurs, wordt de stichting in standgehouden.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden en zijn evenals de winkelmedewerkers allen vrijwilligers. Dit draagt ertoe bij dat we met minimale kosten ons doel proberen te verwezenlijken. Ons gebed blijft voortdurend dat de bijbels en lectuur hun weg vinden naar veel mensen en tot rijke zegen mogen zijn.

Doelstelling

De naam ‘Sola Scriptura’ betekent: ‘Het Woord alleen’

Stichting Sola Scriptura stelt zich volgens de statuten ten doel:
De verbreiding van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad.

De stichting tracht dit te bevorderen door verspreiding van lectuur, cadeauartikelen en geluid- en beelddragers.

Geschiedenis

Lange tijd geleden was er in Emmen een evangelische boekwinkel actief.

In de jaren 80 van de vorige eeuw hield deze winkel op te bestaan en werd er door twee jonge mensen het plan opgevat om  weer een evangelische boekwinkel te beginnen in Emmen.

In 1987 werd daarom de stichting ‘Sola Scriptura’ opgericht door een inmiddels uitgebreide groep van zeven personen.

Er werd heel bescheiden begonnen in een klein pandje in het centrum van Emmen nabij het huidige pand. Ondanks dat de bereikbaarheid te wensen overliet, is het toch gelukt de afgelopen jaren een vaste klantenkring op te bouwen.

Toen zich de mogelijkheid voordeed om een naburig en groter pand te huren, hebben we dit in gebed bij de Heer gebracht. De vaste lasten zouden behoorlijk stijgen en dat moest uit extra verkoop terugverdiend worden.

In vol vertrouwen hebben we deze stap in geloof gedaan en we kunnen getuigen dat wij boven verwachting gezegend zijn. We mogen in het huidige pand veel mensen begroeten en hebben een veel breder assortiment gekregen.

We hopen en bidden dat er nog geruime tijd gelegenheid en mogelijkheid zal bestaan, om in Emmen, door het werk van de boekwinkel, een getuigenis van de Heer te kunnen zijn.

Bestuur en medewerkers

Het stichtingsbestuur en de medewerkers in de winkel werken allen op vrijwillige basis.

Het bestuur bestaat uit:

  • Mevr. R.J. Gankema, voorzitter
  • Mevr. G. Zijlstra, penningmeester
  • Dhr. J.H. Lunsing, secretaris
  • Dhr. W. de Wilde
  • Mevr. M. Dam

De vrijwilligers in de winkel zijn: